Mây Thong Dong Coffee

Nơi bình yên chờ bạn!

Xin chào bạn, Mây Thong Dong là thương hiệu của cà phê khởi nghiệp của hai “người trẻ” 8x có cùng tâm nguyện: kiến tạo một góc an cho mọi người bằng không gian và âm nhạc nhẹ nhàng; đem sách đến gần với bạn trẻ. Mở ra những chương trình giao lưu, chia sẻ cùng nhau về sách, những câu chuyện cuộc sống gần gũi…

Bài viết mới

Chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện của bạn và Mây Thong Dong Coffee

Khách hàng nói gì ?

Với "Mây" tất cả đều đáng được trân trọng

#Mây_thong_dong

Thư viện sưu tầm hình ảnh đáng yêu của Mây Thong Dong ♥